Vizitând în continuare acest site, acceptați utilizarea de cookie-uri pentru a putea să vă oferim statistici de vizitator, pentru a vă oferi conținut țintit, adaptat intereselor dumneavoastră și pentru a facilita schimbul cu rețelele sociale.  Informații suplimentare despre cookie-uri și setările acestora pot fi găsite în politica noastră de confidențialitate.

Politica de confidențialitate

Apreciem interesul dumneavoastră pentru site-ul nostru web.  Noi tratăm cu seriozitate protecția datelor dumneavoastră personale.  În consecință, prelucrăm datele dumneavoastră în conformitate cu reglementările legale care guvernează protecția datelor.  Acest site web colectează diverse date și informații despre dumneavoastră.
 

1. Operatorul și responsabilul cu protecția datelor 

Operatorul de prelucrare a datelor este

Tupperware Romania Srl
5 Halelor Street, 1st Floor,
030118, District 3, Bucharest,
Romania

(denumit și „Tupperware” sau „noi”, respectiv „nouă”, „ne” sau „ni” în prezenta politică de confidențialitate)

Dacă aveți orice întrebări sau sugestii privind protecția datelor, ne puteți, de asemenea, contacta și prin e-mail la adresa

Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la


2. Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării

2.1 Noi prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră (RGPD, Art. 6, alin. (1), litera (a)), în măsura descrisă în consimțământul respectiv și pentru scopurile de prelucrare descrise în acesta; de exemplu, utilizarea datelor dumneavoastră de contact de către distribuitorul dumneavoastră zonal, de către prezentatorul de „party” sau în contextul utilizării favoritelor Tupperware.

2.2 Noi prelucrăm datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri, pe baza executării unui contract sau pentru a îndeplini o acțiune precontractuală (RGPD, Art. 6, alin. (1), litera (b)):

 • pentru prezentarea site-ului nostru web
 • pentru a face comenzi sau a vă dezabona de la buletinele informative (newsletter)
 • pentru desfășurarea de concursuri sau loterii

2.3 Noi prelucrăm datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri , pentru a ne proteja interesele legitime, în special pentru a ne proteja infrastructura IT, pentru a garanta o comunicare satisfăcătoare cu clientul și pentru a promova vânzarea produselor noastre (RGPD, Art. 6, alin. (1) litera (f)):

 • Pentru desfășurarea de activități de cercetare de piață  
 • Pentru prelucrarea altor ocazii cu care ne contactați (de ex., pentru întrebări, sugestii sau alte comunicări)  
 • Pentru protejarea împotriva fraudei și abuzului
 • Pentru optimizarea ofertei noastre (în special și proiectarea site-ului nostru web în funcție de nevoi) 
 • Pentru a vă trimite informații despre produsele și promoțiile care v-ar putea interesa

2.4 În cazuri excepționale, putem, de asemenea, utiliza datele dumneavoastră și pentru îndeplinirea unei obligații legale (Art. 6, alin. (1), litera (c)), pentru a proteja interese vitale (Art. 6, alin. (1), litera (d)) sau pentru a îndeplini o sarcină care servește unui interes public (Art. 6, alin. (1), litera (e)).


3. Colectarea și utilizarea ulterioară a datelor dumneavoastră

3.1 Jurnalele serverului web

Puteți vizita întotdeauna site-urile noastre web, fără a ne spune cine sunteți.  Totuși, ca la majoritatea site-urilor web, serverul care găzduiește site-urile noastre web (denumit în continuare „server web”) colectează automat informații de la dumneavoastră, atunci când ne vizitați pe Internet.

Serverul web recunoaște automat anumite informații personale, cum ar fi adresa dumneavoastră IP, data și ora la care vă aflați pe site-ul nostru, paginile pe care le-ați vizitat pe site-ul nostru web, site-ul web unde ați fost anterior, browserul pe care l-ați utilizat (de ex., Internet Explorer), sistemul de operare pe care l-ați utilizat (de ex., Windows), precum și numele domeniului și adresa furnizorului dumneavoastră de Internet (de ex., AOL).  Dacă site-ul nostru web utilizează cookie-uri (așa cum este explicat mai jos), serverul web stochează și aceste informații.

Noi evaluăm aceste jurnale de server în mod anonim, în scopuri statistice, în mod regulat (denumite „analize de flux de clicuri”), pentru a vedea cum sunt utilizate paginile noastre web.  Apoi, ne optimizăm site-ul web pe baza acestor constatări.  Putem, de asemenea, utiliza aceste informații în caz de abuz de sistem, în colaborare cu furnizorul dumneavoastră de servicii Internet și/sau autoritățile locale, pentru a identifica autorul abuzului respectiv.

3.2 Cookie-urile de sesiune

Noi stocăm ceea ce se numesc „cookie-uri”, pentru a vă oferi o gamă completă de funcții și pentru a face utilizarea paginilor noastre web mai ușoară pentru dumneavoastră.  „Cookie-urile” sunt fișiere mici care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră, utilizând browserul dumneavoastră de Internet.  Dacă nu doriți să utilizați „cookie-uri”, puteți împiedica stocarea „cookie-urilor” pe calculatorul dumneavoastră prin intermediul setărilor corespunzătoare ale browserului dumneavoastră de Internet.  Rețineți că acest lucru poate limita funcționalitatea și caracteristicile ofertei noastre.  

Cookie-urile tehnice sunt utilizate pentru a permite utilizatorului să acceseze principalele funcții ale site-ului web și ale variantelor acestuia, să securizeze conexiunea acestora și să faciliteze navigarea viitoare pe site-ul web și pe variantele sale, al căror conținut poate fi adaptat în consecință.

Cookie-urile publicitare sunt utilizate pentru a adapta conținutul publicitar afișat pe site-ul web și variantele acestuia în funcție de obiceiurile utilizatorului.

Utilizatorul are capacitatea de a partaja conținutul site-ului cu alte persoane prin intermediul rețelelor sociale.  Când utilizatorul utilizează aceste butoane „de partajare”, un cookie terț este instalat.

3.3 Analiza datelor prin profiluri de utilizare pseudonimizate

Noi utilizăm serviciul de analiză web Google Analytics de la Google LLC („Google”).  Google Analytics utilizează ceea ce se numesc „cookie-uri”, care sunt fișiere text stocate pe dispozitivul dumneavoastră și care permit o analiză a utilizării site-ului web de către dumneavoastră.  Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dumneavoastră IP abreviată) vor fi transmise și stocate de Google pe servere din Statele Unite.  Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web de către dumneavoastră, pentru a compila pentru noi rapoarte statistice privind activitatea pe site-ul web și pentru a oferi alte servicii legate de utilizarea site-ului nostru web și de utilizarea internetului.

Google poate transfera aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este cerut de lege sau în măsura în care terțe părți prelucrează aceste date în numele Google.  Pentru mai multe informații despre cum utilizează Google datele dumneavoastră, consultați Politica de confidențialitate a Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro

Puteți dezactiva serviciile Google, utilizând un add-on de browser, dacă nu doriți analiza paginii web.  Acesta se poate descărca aici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Alternativ, puteți reglementa utilizarea cookie-urilor individuale prin setările de confidențialitate ale browserului dumneavoastră


4. Consecințele nefurnizării eventuale de date

Noi colectăm unele date pentru a vă oferi funcțiile corespunzătoare ale site-ului nostru web sau pentru a răspunde cererilor dumneavoastră de informații.

Dacă oferiți personal informațiile respective, nu sunteți obligat să oferiți aceste informații facultative de mai sus.  Totuși, fără aceste date, nu vom putea pune la dispoziția dumneavoastră funcțiile corespunzătoare ale site-ului nostru web sau procesa cererile dumneavoastră de informații.


5.  Divulgarea datelor

5.1 Transferul de date către persoanele împuternicite de operator

Noi ne bazăm pe companii externe cu care avem încheiate contracte și pe furnizori externi de servicii („persoane împuternicite de operator”) pentru a oferi serviciile.  În astfel de cazuri, datele cu caracter personal vor fi partajate cu aceste persoane împuternicite de operator pentru prelucrarea în continuare a acestora.  Aceste persoane împuternicite de operator sunt selectate cu grijă și revizuite periodic de către noi pentru a ne asigura că este protejată confidențialitatea dumneavoastră.  Persoanele împuternicite de operator pot utiliza datele doar în scopurile pe care le-am specificat și, de asemenea, vor fi obligate de noi, prin contract, să trateze datele dumneavoastră numai în conformitate cu această politică de confidențialitate și cu legile aplicabile privind protecția datelor.

În prezent, trimitem date către următoarele persoane împuternicite de operator

 • Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

5.2 Alte situații de transmitere a datelor

În plus, vom transmite datele dumneavoastră personale, fără consimțământul dumneavoastră, numai în cazurile permise de lege.  Astfel de situații de transmitere a datelor pot fi permise de lege, în special în următoarele cazuri:

Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale sau este în interesul legitim al Tupperware, de exemplu, datorită cererilor corespunzătoare de informații din partea autorităților;

Prelucrarea este necesară pentru a vă proteja interesele vitale sau ale altcuiva;

Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește interesului public, care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită Tupperware

5.3 Transferuri de date către țări terțe

Tupperware utilizează instrumente de analiză pentru a transfera date către țări din afara Spațiului Economic European („țări terțe”), în special Statele Unite.  În acest sens, pentru a asigura protecția drepturilor dumneavoastră de confidențialitate, Tupperware nu va transfera niciodată datele dumneavoastră în țări terțe dacă în acestea nu este asigurat un nivel de protecție a datelor echivalent cu RGPD.

Pentru SUA, Comisia Europeană a hotărât, printr-o decizie din 12.07.2016 că, în conformitate cu reglementările Scutului de confidențialitate UE-SUA, există un nivel adecvat de protecție a datelor (denumită „decizia privind caracterul adecvat”, conform Art. 45 din RGPD). 


6. Ștergerea datelor dumneavoastră

Noi nu păstrăm datele dumneavoastră personale mai mult decât este necesar pentru a atinge scopurile respective (a se vedea clauza 2) ale prelucrării datelor.  

 • Dacă ați încheiat un contract cu noi sau utilizați serviciile noastre, noi prelucrăm datele dumneavoastră atât timp cât este necesar pentru executarea contractului respectiv sau pentru furnizarea serviciului respectiv, plus, eventual, durata oricărei perioade de garanție simplă sau extinsă.
 • Atunci când utilizați anumite aplicații pe site-ul nostru web, este posibil să păstrăm copii de rezervă pentru o perioadă foarte limitată de timp pentru situații specifice.  De îndată ce interesul aferent nu mai există (de exemplu, prin eliminarea erorii), ștergem și aceste date imediat după aceea.


7. Drepturile dumneavoastră ca persoană în cauză

7.1 Dreptul la informare

Aveți dreptul, în orice moment, la cerere, să primiți informații de la noi cu privire la datele personale referitoare la dumneavoastră, pe care le-am prelucrat în cadrul domeniului de aplicare al RGPD, Art. 15.

7.2 Dreptul la rectificare

Aveți dreptul să cereți rectificarea imediată a datelor personale care vă privesc, dacă sunt greșite.

7.3 Dreptul la ștergere

Aveți dreptul să ne cereți să ștergem datele personale care vă privesc, în condițiile menționate în RGPD, Art. 17.  Aceste condiții sunt prezente, în special, dacă scopul respectiv al prelucrării a fost îndeplinit sau încetează să se mai aplice și dacă ar trebui să prelucrăm datele dumneavoastră în mod ilegal; dacă v-ați retras consimțământul, cu excepția cazului în care prelucrarea datelor poate fi continuată în baza unui alt temei juridic; dacă vă opuneți cu succes la prelucrarea datelor (consultați clauza 7.6); precum și în cazul unei obligații de ștergere, în conformitate cu legislația UE sau cu legislația unui stat membru al UE, sub incidența căreia ne aflăm.  

7.4 Dreptul la restricționarea prelucrării

 În conformitate cu RGPD, Art.  18, puteți să ne cereți să prelucrăm datele dumneavoastră personale doar într-o anumită măsură.  Acest drept se aplică, în special, în cazul în care exactitatea datelor dumneavoastră personale este contestată; dacă solicitați prelucrarea restricționată în loc de ștergerea în condițiile unei cereri legitime de ștergere (clauza 7.3); și în cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pe care le urmărim, dar aveți nevoie de date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor dumneavoastră legale și dacă reușita unei opuneri este încă contestată.  

7.5 Dreptul la portabilitatea datelor

În conformitate cu RGPD, Art. 20, aveți dreptul să primiți de la noi datele personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat și să comunicați aceste date unui alt operator.

7.6 Dreptul la opunere

Aveți dreptul, din motive legate de situația particulară proprie, să vă opuneți, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră personale, care se realizează fie în interesul public, fie pentru a ne proteja interesul legitim.  Vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau când prelucrarea este în scopul executării, urmăririi sau protejării unui drept în instanță.

Dacă vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri publicitare, vom înceta, în orice caz, această prelucrare.

7.7 Exercitarea acestor drepturi

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați, de exemplu, prin e-mail la adresa

7.8 Dreptul la retragerea consimțământului

Dacă ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, puteți să vi-l retrageți în orice moment, de exemplu, prin e-mail la adresa Datelepersonaleromania@tupperware.com sau făcând clic pe buletinul informativ respectiv pentru consimțământul corespunzător.  Din acel moment, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care efectuăm prelucrarea respectivă a datelor în baza unui alt temei juridic (de ex. pentru a putea să îndeplinim în continuare contractele cu dumneavoastră).

7.9 Dreptul la plângere

De asemenea, aveți dreptul de a face plângere la o autoritate de supraveghere, în particular în statul membru unde aveți reședința, locul de muncă sau în locul presupusei încălcări, dacă considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră personale încalcă RGPD.


8. Modificarea prezentei politici de confidențialitate

Serviciile oferite de Tupperware se pot modifica din când în când, în special în vederea îmbunătățirii în continuare a funcționalității site-ului nostru web.  Astfel de modificări pot afecta, de asemenea, utilizarea datelor dumneavoastră personale.  Prin urmare, Tupperware își rezervă dreptul de a modifica prezenta politică de confidențialitate.  Versiunea actuală poate fi găsită în partea de jos a fiecărei pagini a site-ului nostru web sub titlul „Politica de confidențialitate”.  Vă rugăm să vă informați în mod regulat, pe această cale, despre starea actuală a politicii de confidențialitate.  

Prezenta versiune a politicii de confidențialitate se aplică începând din 25.05.2018.

SUS